Заявление в СЦ по вопросу проведения гарантийного ремонта более чем 14 дней

Зразок заяви до сервісного центру з приводу недотримання строків гарантійного ремонту

Сервісний центр [назва]

[адреса]

 

[П.І.Б. заявника]

[адреса]

ЗАЯВА

[Дата] мною було здано у Ваш сервісний центр на ремонт фотоапарат [марка фотоапарата]. Згідно замовлення [дата і номер] орієнтовний термін ремонту зазначено до [дата]. Однак, станом на [дата] фотоапарат не відремонтований і мені не повернутий.

В зв’язку з цим вважаю за необхідне повідомити наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” (далі – Закон) у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, серед іншого, має право на безоплатне усунення недоліків товару. При цьому, такі вимоги пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача (ч. 3 ст. 8 Закону). У даному випадку Ваш сервісний центр і є підприємством, що задовольняє такі вимоги.

Згідно з ч. 9 ст. 8 Закону недоліки товару повинні бути усунені протягом 14 днів.

Проте, як зазначено вище, строки ремонту не дотримані.

Додатково інформую, що у випадку неможливості усунути недолік протягом 14 днів, відповідно до ст. 1 Закону такий недолік вважається істотним. А це дає мені передбачене абз. 2 ч. 1 ст. 8 Закону право вимагати від продавця заміни такого товару на новий.

У телефонній розмові мені повідомили, що на даний момент відсутні комплектуючі, необхідні для ремонту мого фотоапарата. Однак, звертаю Вашу увагу на те, що згідно з ч. 9 ст. 7 Закону гарантійне зобов’язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов’язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

В зв’язку з наведеним, прошу повідомити про хід ремонту мого фотоапарата, а також термін його повернення. Крім того, прошу письмово підтвердити неможливість усунення недоліків протягом 14 днів з моменту здачі його мною в ремонт. Ця інформація необхідна мені для розгляду питання щодо звернення до продавця з вимогою про заміну товару з підстав, зазначених вище.

Вважаю за необхідне також повідомити, що відповідно до абз. 3 ч. 9 ст. 8 Закону за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару. У випадку незадовільної відповіді буду змушений скористатися таким правом.

[дата]                       __________________                  [П.І.Б. заявника]

Дата 2017-06-17 18:03:07